Doa NURBUAT: Pengertian, Bacaan Dan Khasiat

Bacaan NURBUAT Lengkap Arab Latin Dan Artinya


Doa NURBUAT adalah doa yang sangat istimewa karena memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi orang yang membacanya. Bagaimana apa sobat tertarik untuk mengetahui doa nurbuat? Jika iya, pada kesempatan kali ini Penulis akan berbagi doanya. 

Sekilas Tentang Doa Nurbuat

Doa Nurbuat atau biasa juga doa Nubuwwah merupakan doa yang masih di ragukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebab kualitas riwayat dari hadis yang menceritakan doa ini tidaklah sahih melainkan tafarrud.

Tafarrud sendiri adalah ketika seorang perawi meriwayatkan suatu riwayat, namun tidak ada perawi lain yang meriwayatkan riwayat yang sejenis.

Jika kita mengetahui bahwa riwayat tersebut mengalami tafarrud, masih bolehkah kita mengamalkan dan membacanya? Ya, tetapi dengan syarat tidak meyakini bahwa itu berasal dari Nabi Muhammad saw, karena statusnya gharib. Hadis yang dinilai belum dapat dipastikan kebenaran sanadnya sampai kepada Nabi, jika kita tetap meyakini bahwa itu merupakan perkataan Nabi, kita seakan-akan mempercayai ketidakbenaran atas nama Nabi.

Bacaan NURBUAT Lengkap Arab Latin Dan Artinya

Doan Nurbuat lumayan panjang sebaiknya sobat tulis atau copy paste di hp sobat jadi nanti mudah untuk membacanya atau bisa juga sobat bookmark halaman blog ini. Berikut doanya :

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺫِﻯ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ، ﻭَﺫِﻯ ﺍﻟْﻤَﻦِّ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳْﻢِ ، ﻭَﺫِﻱ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳْﻢِ ، ﻭَﻭَﻟِﻲِّ ﺍﻟْﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﺘَّﺂﻣَّﺎﺕِ ، ﻭَﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠَﺎﺑَﺔِ ، ﻋَﺎﻗِﻞِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻭَﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﻔُﺲِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ، ﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﻭﺍﻟﻨَّﺎﻇِﺮِﻳْﻦَ ، ﻭَﻋَﻴْﻦِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﻭَﺍﻟْﺠِﻦِّ ، ﻭَﺍِﻥْ ﻳَّﻜَﺎﺩُ ﺍﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭْﺍ ﻟَﻴُﺰْ ﻟِﻘُﻮْﻧَﻚَ ﺑِﺎَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻟَﻤَّﺎ ﺳَﻤِﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﻳَﻘُﻮْﻟُﻮْﻥَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻤَﺠْﻨُﻮْﻥَ ، ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺍِﻻَّ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ ، ﻭَﻣُﺴْﺘَﺠَﺎﺏُ ﻟُﻘْﻤَﺎﻥَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴْﻢِ ، ﻭَﻭَﺭِﺙَ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥُ ﺩَﻭُﺩَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭْﺩُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴْﺪِ ، ﻃَﻮِّﻝْ ﻋُﻤْﺮِﻱْ ، ﻭَﺻَﺤِّﺢْ ﺍَﺟْﺴَﺎﺩِﻱْ ، ﻭَﺍﻗْﺾِ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲْ ، ﻭَﺍَﻛْﺜِﺮْ ﺍَﻣْﻮَﺍﻟِﻲْ ﻭَﺍَﻭْﻟَﺎﺩِﻱْ ، ﻭَﺣَﺒِّﺐْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ ، ﻭَﺗَﺒَﺎﻋَﺪِ ﺍﻟْﻌَﺪَﺍﻭَﺓَ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﻨِﻲْ ﺁﺩَﻡَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ، ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﺣَﻴًّﺎ ﻭَّﻳَﺤِﻖَّ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝُ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳْﻦَ ، ﻭَﻗُﻞْ ﺟَﺂﺀَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻭَﺯَﻫَﻖَ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞُ ، ﺍِﻥَّ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ ﻛَﺎﻥَ ﺯَﻫُﻮْﻗًﺎ ، ﻭَﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍٰﻥِ ﻣَﺎﻫُﻮَ ﺷِﻔَﺂﺀٌ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴْﻦَ ، ﻭَﻟَﺎﻳَﺰِﻳْﺪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴْﻦَ ﺍِﻟَّﺎ ﺧَﺴَﺎﺭًﺍ ، ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮْﻥَ ، ﻭَﺳَﻠَﺎﻡٌ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴْﻦَ ، ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ

Allaahumma dzissulthanil’adziim. Wa dzilmannil qodiim. Wa dzilwajhil kariimi wa waliyyil kalimaatittaammaati wadda’awaatil mustajaabati ‘aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ‘ainil qudrati wannaaziriina wa ‘ainil insi wal jinni wa in yakaadulladziina kafaruu layuzliqunaka bi absoorihim lammaa sami’udzdzikro wa yaquuluuna innahuu lamajnun. Wa maa huwa illaa dzikrullil ‘aalamiin. Wa mustajaabu luqmaanal hakiimi wa warotsa sulaimaan daawuuda ‘alaihimassalaamul waduudu dzul’arsyil majiid. Thawwil ‘umrii wa shohhih ajsaadii waqdi haajatii waktsir amwaalii wa au laadii wa habbib linnaasi ajma’iin. Wa tabaa’adil ‘adaawata kullahaa min bani aadama ‘alaihissalaamu man kaana hayyan wa yahiqqol qoulu ‘alal kaafiriin. Wa qul jaa al haqqu wa zahaqol baathilu innal baathila kaana zahuuqon. Wanunazzilu minal qur’aani maa huwa syifaa un wa rohmatun lilmu’miniin. Wa laa yaziiduzzoolimiina illaa khosaaroo. Subhaana robbika robbil ‘azzati ‘ammaa yashifuun. Wa salaamun ‘alalmursaliina wal hamdulillaahi robbil ‘aalamiin.”
Artinya :
"Ya Allah, Zat Yang memiliki kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki wajah yang mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang haq, dari pandangan mata yang memandang, dari pandangan mata manusia dan jin.
Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata: “Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila, dan Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan do’a Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud A.S. Allah adalah Zat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana yang Mulia, panjangkanlah umurku, sehatlah jasad tubuhku , kabulkan hajatku, perbanyakkanlah harta bendaku dan anakku, cintakanlah semua manusia, dan jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Nabi Adam A.S., orang-orang yang masih hidup dan semoga tetap ancaman siksa bagi orang-orang kafir. Dan katakanlah: “Yang haq telah datang dan yang batil telah musnah, sesungguhnya perkara yang batil itu pasti musnah”.Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerugian. Maha Suci Allah Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang di berikan oleh orang-orang kafir.Dan semoga keselamatan bagi para Rasul.Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam"

Khasiat Dan Manfaat Doa Nurbuat 

Begitu hebat manfaat atau khasiat dari doa Nurbuat ini, tidak sedikit orang yang telah membuktikannya, berikut beberapa khasiat doa nurbuat:

1. Di kabulkan Keinginan

Doa ini diyakini dapat membantu seseorang dalam meraih atau memperoleh apa yang diinginkannya atau diharapkannya.

2. Di hapuskan Dosa

Doa ini diyakini memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang.

3. Terhindar dari kekufuran dan perbuatan maksiat

Doa ini diharapkan dapat menjaga seseorang dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, serta menjauhkannya dari dosa-dosa besar.

4. Membasmi hama Tanaman

Doa ini diyakini dapat membantu dalam mengatasi masalah hama atau serangan serangga yang merugikan tanaman.

5. Menyembuhkan Penyakit

Doa ini dianggap dapat membawa kesembuhan bagi seseorang yang sedang mengalami sakit atau penyakit.

6. Memperoleh keselamatan

Doa ini diharapkan dapat menjaga seseorang dari bahaya dan memastikan keselamatannya dalam berbagai situasi.

7. Mendapatkan kesejahteraan

Doa ini dianggap mampu membawa keberkahan, kedamaian, dan kemakmuran dalam kehidupan seseorang.

8. Menyembuhkan hewan yang cacat

Doa ini diyakini dapat membantu dalam menyembuhkan hewan yang mengalami kecacatan atau penyakit.

9. Bertemu Nabi Muhammad SAW di mimpi

Doa ini diharapkan dapat membawa seseorang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, yang sering dianggap sebagai pengalaman spiritual yang memberi petunjuk dan kedamaian.

Penutup

Demikian ulasan tentang doa nurbuat semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi sobat semua. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat lainnya dari doa ini, agar sobat bisa merasakan khasiat dan manfaat doa nurbuat ini sebaiknya di baca secara dawam atau terus menerus.
Musbat Gaosuddin
Musbat Gaosuddin Blogger Kacangan! Selalu Tertarik Dengan Informasi Teknologi Terkini Khususnya Digitalisasi.

Posting Komentar untuk "Doa NURBUAT: Pengertian, Bacaan Dan Khasiat"