Khutbah Jumat, Terlepasnya Ikatan Islam Seutas Demi Seutas

TERLEPASNYA IKATAN ISLAM SEUTAS DEMI SEUTAS 1

Ikatan-ikatan Islam sangat banyak. Ikatan tersebut menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika simpul-simpul ini mulai terlepas, kerusakan dalam masyarakat akan muncul. Hingga akhirnya umat semakin rusak. Ikatan pertama yang hilang adalah hilangnya hukum Islam. Yang terakhir adalah Shalat ditinggalkan

Khutbah Jumat: Problematika Umat

Problematika umat

Islam memberikan konsep dakwah, amar ma’ruf nahyu munkar dan jihad fi sabilillah dalam menghadapi realita ummat hari ini. Dengan dakwah kita pahamkan ummat bahwa kemuliaan hanya dengan islam. Hanya berislam secara kaffah seseorang mendapat kemuliaan dihadapan Allah Ta’ala dan manusia. Dan dengan amar ma’ruf nahyu munkar serta jihad fi sabilillah kita akan hadapi orang-orang yang menghalang-halangi dakwah dan kebenaran ini.

Hak Seorang Muslim Dalam Berloyal

Hak seorang muslim dalam berlloyal

Maka sangat mengherankan, bila kaum muslimin yang mengaku bersyahadat tauhid -Laa Ilaaha IIlallah muhamadur rasulullah- namun, tidak mensikapi muslim lainnya dengan kedua sikap ini, malah justru mencelanya, berbuat hasut padanya, memata-matainya, menyebarkan fitnah buruk diantara manusia, bahkan kalau perlu mengusir dari lingkungan atau kampung halamannya, gara-gara ia ingin mengamalkan syari’at Islam secara penuh dan menyeluruh.

Konsekuensi Tauhid Dalam Berloyal

Konsekuwensi tauhid dalam berloyal

Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya merealisasikan syahadat Laa Ilaaha IIIAIlah menuntut agar tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah. Mencintai apa-apa yang Allah cintai dan memusuhi apa-apa yang Allah musuhi.” Maka memberikan kecintaan pada orang mukmin siapa pun, dan memusuhi orang kafir walau ia termasuk dari kerabat sendiri.