fikih

Sunnah Wudhu dalam mengusap kepala Sekali ataukah tiga kali

Ali RA datang kepada kami setelah selesai shalat. Lalu beliau minta diambilkan air wudhu‘. Kami pun bertanya, “Apa yang akan dilakukannya dengan air wudhu‘ itu padahal beliau sudah selesai shalat. Tidak ada yang beliau inginkan kecuali untuk mengajarkan kami. Bagaimana tata cara Wudhu Rasulullah Saw ?
fikih