Kultum

Menundukkan pandangan

Menundukkan Pandangan, Obat Penawar Kemaksiatan

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Sehingga dalam firman-Nya An-Nur: 30 Allah Ta’ala terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan.

Ucapan salah satu pintu kemaksiatan

Ucapan Kata, Salah Satu Pintu Kemaksiatan

Para ulama salaf maupun khalaf berbeda pendapat mengenai apakah semua perkataan itu dicatat oleh malaikat, atau yang dicatat hanya yang baik dan buruk saja? Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama yaitu semua perkataan akan dicatat oleh Allah Ta’ala

Lintasan hati

Lintasan Hati, Salah Satu Pintu Kemaksiatan

Macam lintasan hati yang wajib dimiliki. Pertama, lintasan hati yang bisa mendatangkan keuntungan (manfaat) duniawi. Kedua, lintasan hati yang bisa menolak atau menghindarkan dari kerugian-kerugian (madharat) duniawi. Ketiga, lintasan hati yang bisa mendatangkan kemaslahatan Ukhrawi. Keempat, lintasan hati yang bisa dijadikan untuk menolak madharat-madharat ukhrawi.

Pandangan salah satu pintu kemaksiatan

Pandangan, Salah Satu Pintu Kemaksiatan

Pandangan merupakan akar dari kebanyakan bencana yang menimpa manusia. Pandangan itu bisa menimbulkan lintasan pikiran, lalu lintasan ini melahirkan pikiran, kemudian pikiran ini melahirkan nafsu (syahwat), lalu nafsu ini melahirkan kehendak, dan kehendak pun terus menguat sehingga menjadi sebuah hasrat dam tekad yang sangat kuat. Kalau sudah begitu, sudah tentu akan ada pelaksanaan, selama tidak ada penghalang yang merintanginya.

Maksiat sebab terhalangnya Ilmu

Maksiat, Sebab Terhalangnya Ilmu

Jika engkau menganggap dosa itu kecil, maka itu sudah dianggap besar di sisi Allah. Sebaliknya, jika engkau mengganggap dosa itu begitu besar, maka itu akan menjadi ringan di sisi Allah.”

Bahaya dosa terhadap ruhani dan jasmani

Bahaya Dosa Terhadap Ruhani dan Jasmani

Jika telah muncul berbagai kemaksiatan di tengah-tengah umatku, maka Allah Ta’ala akan menimpakan adzab dari sisi-Nya yang mengenai mereka semua.”Saya tanyakan kepada beliau, “Ya Rasulullah, apakah ketika itu di dalamnya masih terdapat orang-orang shalih?” Beliau menjawab, “Ya, benar.” Saya tanyakan lagi, “Lalu, bagaimana dengan mereka itu?” Beliau menjawab, “Mereka tetap tertimpa adzab sebagaimana yang menimpa orang-orang pada umumnya, namun mereka akan mendapat ampunan dan keridhaan oleh Allah Ta’ala.

Bertanya obat kebodohan

Bertanya, Obat Kebodohan

Kebodohan adalah penyakit yang meliputi segala jenis penyakit hati, rohani, jasmam dengan segala macam penawarnya. Nabi Muhammad Saw menganggap kebodohan itu sebagai penyakit, sedangkan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Jangan sampai kebodohan kita mencelakakan diri kita sendiri atau orang lain.

kesempurnaan akal

Kesempurnaan Akal

Ibnu al-Jauzi berkata, “Di antara ciri-ciri kesempurnaan akal ialah semangat yang tinggi. Sedangkan, yang rela dengan yang berjiwa rendah. Tak kulihat cela manusia yang lebih besar daripada mereka yang tak mampu menjadi sempurna yang dicintai Allah Ta’ala dan mencintai-Nya.

Adab mujahid terhadap dirinya

Adab Mujahid Terhadap Dirinya

Menjadi mujahid merupakan kedudukan yang mulia di dalam Islam. Karena jihad itu merupakan puncaknya amalan. Dengan jihad akan bisa menghilangkan kedzaliman dan mengangkat izzah Islam. Akan tetapi, seorang mujahid harus senantiasa menghiasi dirinya dengan adab. Sehingga dengannya mereka akan dicintai oleh kawan dan disegani oleh lawan.