Jelajah

rubrik 

Gelora Dakwah Dan Jihad Sunan Kudus

Sunan Kudus adalah seorang ulama yang besar jasanya dalam memperhatikan keagungan kerajaan Islam demak. Beliau hendak menjadikan kerajaan Islam Demak benar-benar menjadi kubu pertahanan Islam pusaka Nabi Muhammad Saw guna mendidik orang jawa memeluk Islam yang sejati. 
Jelajah