Browse By

Category Archives: Usrotuna

Adab Kepada Orang Tua

Adab Terhadap Orang Tua yang Kafir

An-Najah.net – Kekafiran kerabat dan orang dekat tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik kepada mereka selagi masih hidup. Selama mereka tidak memerangi dan memusuhi secara terang-terangan lalu Bagaimana jika yang kafir tersebut adalah orang tua? Bagaimana adab terhadap keduanya berbuat baik terhadap orang tua juga

Anak Rajin Shalat

Doakan Anak Agar Rajin Shalat

An-Najah.net – Salah satu kewajiban orang tua adalah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Shalat. Mengapa? Karena shalat adalah pondasi seorang mukmin untuk interaksi langsung dengan Allah. Jika anak diajarkan berinteraksi dengan Allah sejak dini, kelak ia akan tumbuh dalam bimbingan dan naungan Allah. Hatinya selalu terikat

Pendidikan Anak

Pendidikan Anak, Allah Maha Adil

An-Najah.net – Keadilan yang sempurna adalah keadilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Semua manusia merasakan nikmat atas keadilan Allah. Tidak ada sedikitpun kezaliman terhadap seorang hamba kecuali atas perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Manusia akan menerima balasan sesuai amal yang dikerjakan. Kebaikan akan berbalas pahala dan surga.

Cinta kepada Allah

Kekalkan Cintamu Kepada Allah

An-Najah.net- Cinta menjadi unsur terpenting dalam ibadah. Cinta dengan ketundukan, merendahkan diri dan ketaatan secara mutlak tidak boleh terbagi. Ia khusus untuk Allah. Tidak boleh selain-Nya. Jika terbagi, berarti kita membagi ketundukan dan ibadah kita kepada selain Allah. Artinya kita telah berbuat dosa paling besar,

Anak Perempuan

An-Najah.net__Anak perempuan memiliki karakter yang berbeda dengan anak laki-laki. Karena itu, cara mendidik anak perempun juga berbeda dengan anak laki-laki. Keberhasilan orangtua mendidik anak perempuan mendapatkan apresiasi dan kedudukan tersendiri di hadapan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana sabdanya, “Barangsiapa mendidik anak perempuan hingga dewasa, pada