LGBT Mengundang Gempa Bumi

gempa bumi
gempa bumi

An-najah.net – Adanya gempa, tsunami yang terjadi dibumi ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Swt. Didunia ini berlaku suatu hukum kausalitas, Hukum sebab akibat. Allah Swt telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Luth di beberapa tempat dikitab-Nya. Allah Swt berfirman :

“Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, (QS. 11:82) yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang dhalim. (QS. 11:83)” (Huud: 82-83)

Rasulullah Saw mengingatkan dahsyatnya gempa yang menimpa kaum Nabi Luth. Beliau bersabda :

“Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth. Lalu beliau melaksana siapa saja yang melakukan perbuatan mereka tiga kali. Beliau berkata, “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth. Allah melaksanat orang yang melakukanperbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth.(HR. Ahmad).

Baca Juga : Empat Perkara Sumber Petaka

Gay, Homo, Lesbi adalah Dosa Besar

Kaum muslimin telah berijma’ bahwa perbuatan liwath (homo, gay, lesbi) termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman :

Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian, bahwa kalian adalah orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Asy Syu’ara : 165 – 166)

Nama negeri mereka adalah sodom. Penduduk negeri ini melakukan berbagai perbuatan keji seperti yang disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Mereka menggauli kaum lelaki pada duburnya, dan juga perbuatan-perbuatan mungkar lainnya.

Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Saw, bersabda “Ada empat golongan yang dipagi hari mereka dalam kemarahan Allah, dan di sore hari mereka dalam kemurkaan Allah”. Seseorang bertanya, “Siapakah mereka, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dan laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki.”.

Gempa di Mata Ummul Mukminin Aisyah

Inilah pelajaran yang diberikan oleh guru besar para sahabat dan tabi’in sepeninggal Nabi selama 47 tahun; Aisyah isteri Nabi, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya al-Jawabul Kafi.

Suatu saat Anas bin Malik bersama seseorang lainnya mendatangi Aisyah. Orang yang bersama Anas itu bertanya kepada Aisyah: Wahai Ummul Mukminin jelaskan kepadaku tentang gempa.

Aisyah menjelaskan, “Jika mereka telah menghalalkan zina, meminum khamar dan memainkan musik. Allah azza wajalla murka di langit-Nya dan berfirman kepada bumi: “goncanglah mereka. Jika mereka taubat dan meninggalkan (dosa), atau jika tidak, Dia akan menghancurkan mereka.

Orang itu bertanya kembali: Wahai Ummul Mukminin, apakah itu adzab bagi mereka?

Aisyah menjawab, “Nasehat dan rahmat bagi mukminin. Adzab dan kemurkaan bagi kafirin.”

Baca Juga : Ujian Dahsyat Terhadap Keimanan di Akhir Zaman

Anas berkata: Tidak ada perkataan setelah perkataan Rasul yang paling mendatangkan kegembiraan bagiku melainkan perkataan ini.

Penulis : Anwar Ihsanuddis S.Pd

Editor : Abu Khalid