Menegakkan Khilafah, Kewajiban Yang Terlupakan

Tema tentang khilafah selalu hangat dalam perbincangan. Sistem ini telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, Dinasti Umawiyah, Abbasiyah hingga Ustmaniyah. Hingga akhirnya runtuh pada 3 Maret 1924 oleh tangan-tangan durjana.
Majalah

Kesempurnaan Akal

Ibnu al-Jauzi berkata, “Di antara ciri-ciri kesempurnaan akal ialah semangat yang tinggi. Sedangkan, yang rela dengan yang berjiwa rendah. Tak kulihat cela manusia yang lebih besar daripada mereka yang tak mampu menjadi sempurna yang dicintai Allah Ta’ala dan mencintai-Nya.
Jalan Islam

Adab Mujahid Terhadap Dirinya

Menjadi mujahid merupakan kedudukan yang mulia di dalam Islam. Karena jihad itu merupakan puncaknya amalan. Dengan jihad akan bisa menghilangkan kedzaliman dan mengangkat izzah Islam. Akan tetapi, seorang mujahid harus senantiasa menghiasi dirinya dengan adab. Sehingga dengannya mereka akan dicintai oleh kawan dan disegani oleh lawan.
Jalan Islam

Khutbah Jum’at, Mereka Para Perusak Agama

Dua hal; jika dua hal itu baik, umat akan baik. Jika dua hal tersebut rusak, rusaklah umat. Keduanya adalah ulama dan penguasa. Ulama’lah yang mengarahkan manusia di atas jalan kebenaran. Mengontrol penguasa agar terus berjalan di rel. Hingga baiklah ulama dan umaro’ dan dengannya akan datang keridhaan Allah Ta’ala kepada penduduknya.
Artikel

Generasi 554, Kebal Bully

Generasi 554 adalah generasi al maidah 54. Mereka adalah generasi pilihan. Mereka itu punya karakter yang khas yaitu generasi yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah, mereka berkasih sayang sesama mukmin, keras kepada orang kafir, mereka berjihad di jalan allah. serta mereka tidak takut celaan, bully yang ditimpakan kepada mereka.
I'dadul Uddah

Sinergi dan Singkronisasi Dalam Amal Iqamatuddin

Sinergi dan Singkronisasi Dalam Amal Iqamatuddin adalah sebuah keniscayaan. Diperluan beragam talenta untuk mengisi ruang-ruang amal Islami yang masih banyak kosong. Terlalu banyak PR dan pekerjaan yang mustahil dipikul satu orang atau satu ormas tertentu.
Majalah

Memenej Potensi Umat untuk Kemenangan Politik Islam

Potensi umat yang begitu besar harus dimenej dan dijadikan sebagai energi positif yang sangat besar. Jangan biarkan potensi tersebut hanyut di telan waktu dan masa begitu saja tanpa ada arahan dan bimbingan dari kelanjutan aksi-aksi Islam. Memenej potensi umat untuk kemenangan politik islam.
Majalah