an-najah

Lelah Berpisah Rindu Bersatu

Inilah mengapa pada edisi kali ini An-Najah mengangkat topik tentang persatuan. Sebagaimana kita ketahui, umat sudah lelah dengan perpecahan. Semua elemen masyarakat rindu untuk bersatu. Semoga kita menjadi saksi untuk melihat momen membahagiakan tersebut.
An Najah Store

Konsekuensi Tauhid Dalam Berloyal

Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya merealisasikan syahadat Laa Ilaaha IIIAIlah menuntut agar tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah. Mencintai apa-apa yang Allah cintai dan memusuhi apa-apa yang Allah musuhi.” Maka memberikan kecintaan pada orang mukmin siapa pun, dan memusuhi orang kafir walau ia termasuk dari kerabat sendiri.
Artikel

Fikih Tamkin Jalan Nabi Meneladani Islam

Kemenangan Islam pasti datang. Itulah adalah janji dan kabar gembira dari Allah Ta’ala dan Rasul-Nya. Allah Ta’ala tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Kemudian Rasulullah Saw, tidak akan berdusta dalam ucapannya.
An Najah Store