headline

Propaganda, Dusta dan Perang

Ketika Jepang kalah perang, berbagai evaluasi dilakukan oleh pihak pemenang maupun pecundang. Salah satu poin yang jadi pusat perhatian adalah peran propaganda Jepang dalam memobilisasi seluruh rakyatnya untuk menyukseskan perang. Hasilnya terdapat dua sudut pandang yang berlawanan. Propaganda, dusta dan perang dimainkan bagaimana menurut islam.
Majalah

Anggota Wajib Taat, Pemimpin Harus Bijak

Tatalaksana kehidupan berorganisasi memang seharusnya balance. Tidak hanya anggota saja yang dituntut kewajiban. Seorang pemimpin pun memiliki kewajiban yang kelak akan diaudit.
Artikel

Mitos Mayoritas, Refleksi Penerapan Syari’at Islam

Betulkah umat Islam mayoritas di Indonesia? Secara statistik memang betul, sekitar 85 hingga 90 persen penduduk negeri ini mengaku Muslim. Dibuktikan dengan catatan dalam KTP dan dokumen resmi lainnya. Namun realitanya tidak, syariat Islam tersingkir dari konstitusi negara sehari setelah Indonesia merdeka.
Majalah

Makar Fir’aun Menghadang Dakwah Tauhid

Kisah kematian Fir’aun ada pelajaran berharga bagi Ulul Abab. Belajar dari kisah Fir’aun bukan untuk diikuti. Akan tetapi, diwaspadai jadi orang jangan seperti Fir’aun. Fir’aun potret penguasa yang diktator, dhalim dan kejam.
Majalah

Sunnah Wudhu dalam mengusap kepala Sekali ataukah tiga kali

Ali RA datang kepada kami setelah selesai shalat. Lalu beliau minta diambilkan air wudhu‘. Kami pun bertanya, “Apa yang akan dilakukannya dengan air wudhu‘ itu padahal beliau sudah selesai shalat. Tidak ada yang beliau inginkan kecuali untuk mengajarkan kami. Bagaimana tata cara Wudhu Rasulullah Saw ?
fikih

Mengajarkan Tauhid Kepada Anak-Anak

Kewajiban pertama bagi orang tua kepada anaknya adalah mengajarkan kalimat tauhid, La Ilaha Illallah. Kalimat ini merupakan pondasi bagi keislamannya. Dengan kalimat ini kita hidup dan diatas kalimat ini pula kita akan mati. Kalimat ini merupakan miftahul jannah, kuncinya surga.
Majalah

Karakter Jahiliyah Abad 21

Banyak orang yang mengira bahwa masa jahiliyah telah berakhir bersamaan dengan datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengira bahwa kejahiliyahan hanya terdapat pada masyarakat Arab sebelum Islam. Padahal sebenarnya kejahiliyahan ada pada setiap masyarakat, tempat dan masa.
Fokus

Gelora Dakwah Dan Jihad Sunan Kudus

Sunan Kudus adalah seorang ulama yang besar jasanya dalam memperhatikan keagungan kerajaan Islam demak. Beliau hendak menjadikan kerajaan Islam Demak benar-benar menjadi kubu pertahanan Islam pusaka Nabi Muhammad Saw guna mendidik orang jawa memeluk Islam yang sejati. 
Jelajah