jihad

Gelora Dakwah Dan Jihad Sunan Kudus

Sunan Kudus adalah seorang ulama yang besar jasanya dalam memperhatikan keagungan kerajaan Islam demak. Beliau hendak menjadikan kerajaan Islam Demak benar-benar menjadi kubu pertahanan Islam pusaka Nabi Muhammad Saw guna mendidik orang jawa memeluk Islam yang sejati. 
Jelajah

Wanita Tangguh Dibalik Jihad Diponegoro

Dibalik orang hebat ternyata ada wanita hebat dibelakangnya. Para leluhur pria Diponegoro memberi pengaruh besar secara pribadi dan sebagai sumber inspirasi Diponegoro.
Sirah