kejayaan

Dakwah Kalimat Tauhid Kunci Kejayaan Umat

Upaya persekusi, menghalang-halangi dakwah tauhid terjadi sejah zaman nabi Muhammad sampai zaman Now. Dakwah tauhid adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah Swt kepada kaum muslimin. Kalimat tauhid adalah kunci kemulian dan kejayaan umat.
Fokus