mata

Menundukkan Pandangan, Obat Penawar Kemaksiatan

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Sehingga dalam firman-Nya An-Nur: 30 Allah Ta’ala terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan.
Jalan Islam