Mengkafirkan

Mengkafirkan Orang Kafir

Waspadai pembatal keislaman. Matan ke-3 Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan agama mereka, ia telah kafir
Aqidah