menundukkan pandangan

Menundukkan Pandangan, Obat Penawar Kemaksiatan

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Sehingga dalam firman-Nya An-Nur: 30 Allah Ta’ala terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan.
Jalan Islam

Pandangan, Salah Satu Pintu Kemaksiatan

Pandangan merupakan akar dari kebanyakan bencana yang menimpa manusia. Pandangan itu bisa menimbulkan lintasan pikiran, lalu lintasan ini melahirkan pikiran, kemudian pikiran ini melahirkan nafsu (syahwat), lalu nafsu ini melahirkan kehendak, dan kehendak pun terus menguat sehingga menjadi sebuah hasrat dam tekad yang sangat kuat. Kalau sudah begitu, sudah tentu akan ada pelaksanaan, selama tidak ada penghalang yang merintanginya.
Jalan Islam