Musuh Allah musuh muslim

Musuh Allah, Musuh Muslim

Tidak selalunya persaudaraan, persahabatan, atau perdamaian itu baik, sebagaimana pula tidak selamanya permusuhan itu buruk. Ada perdamainan yang terlarang, seperti halnya ada permusuhan yang justru diwajibkan. Semua tergantung sebab-sebab yang menjadi alasannya
Artikel