orang

Najiskah Jasad Orang Kafir dan Musyrik

Orang mukmin itu tidak najis. Bagaimanakah orang kafir najis atau tidak? Yang dimaksud najis itu jasadnya atau aqidahnya. Bagaimana para ulama mendudukkan persoalan ini.
Fiqh

Mengkafirkan Orang Kafir

Waspadai pembatal keislaman. Matan ke-3 Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan agama mereka, ia telah kafir
Aqidah