pertolongan Allah

Tiga Sebab Datangnya Pertolongan Allah Ta’ala

Tiga sebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Datangnya pertolongan, kemenangan itu hanya dari Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan itu sudah seharusnya kaum muslimin menghadirkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan dari-Nya. Pertama, bertaqwa kepada Allah Ta'ala. Kedua, meninggalkan maksiat. Ketiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala semata.
Fokus